با سلام
متاسفانه چون این بیماری دلیل ژنتیکی دارد ،درمان قطعی برای آن وجود ندارد و در این دسته از بیماری ها تا اصلاح نقص ژنتیکی انجام نشود سلول درمانی نمی تواند تاثیر امیدوار کننده ای داشته باشد.امیدواریم تحقیقات ژنتیکی به نتیجه مناسبی برسد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه