(آرشیو سال 1396)
اختلال بینایی که به دلیل تخریب شبکیه ایجاد می شود، بدوا به تخریب غیر قابل برگشت نورون های شبکیه یا اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه مجاور(RPE) نسبت داده می شود. در حال حاضر، هیچ درمان بالینی موثری برای احیا یا بهبود توانایی بینایی وجود ندارد. سلول درمانی به عنوان یک استراتژی امیدوار کننده برای فائق آمدن ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29284397
ما امکان سنجی پیوند یک صفحه از سلول های اپی تلیال رنگدانه دار شبکیه(RPE) تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) را در یک بیمار با رگزایی جدید تخریب ماکولای وابسته به سن ارزیابی کردیم. سلول های iPS از فیبروبلاست های پوست بدست آمده از دو بیمار با رگزایی جدید تخریب ماکولای وابسته به سن پی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28296613
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های بنیادی چند توانی هستند که توجه زیادی را در زمینه طب بازساختی به خود جلب کرده اند. پتانسیل تمایزی همراه با ویژگی های پاراکرینی سلول های بنیادی مزانشیمی آن ها را به گزینه کلیدی برای ترمیم بافت تبدیل کرده است. عملکردهای پاراکرینی سلول های بنیادی مزانشیمی از طریق ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29523213
اهداف: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) اخیرا در کارآزمایی های بالینی برای درمان بیماری های شدید از جمله اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) تست شده اند. از آن جایی که سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ به وفور برای درمان استفاده شده اند، ما در صدد شدیم که اثر احتمالی بیماری را روی ویژگی و عملکرد این سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29523587
پوست های با رنگدانه بالای ناشی از اشعه فرابنفش(UV) بوسیله رنگدانه دار شدن افزایش یافته عروق زیر جلدی مشخص می شود که نشان دهنده نقش بیولوژیک سلول های اندوتلیالی در تنظیم رنگدانه دار شدن پوستی طی پرتو تابی اشعه فرابنفش است. در این مطالعه، ما نشان دادیم که سلول های اندوتلیالی تابیده شده با اشعه فرابنف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29523807
شماری از مطالعات گزارش کرده اند که گذار اپی تلیال به مزانشیم(EMT) تولید و حفظ سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) را حمایت می کند که توانایی تومورزایی و مقاومت به دارو ها را نشان می دهند، با این حال مکانیسم های دخیل در القای بدخیمی تومور ناشی از گذار اپی تلیال به مزانشیمی مشخص نیست. مطالعه حاضر گزارش می کن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29515788
ما یک مدل هم کشتی سه بعدی سلولی را بوسیله ترکیب سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) نانو مهندسی شده با رده سلولی سرطان سینه متاستازیک MDA-MD-231 و رده سلول سرطان سینه اولیه MCF7 ایجاد کردیم تا انتقال نقاط کوآنتومی(QDs) به سلول های سرطانی را کشف کنیم. ابتدا،شرایط بهینه برای بارگیری QD‌با محتوای بالا در س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29515946
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع آمنیوتیک، به این دلیل که می توانند با هزینه کم و بدون مشکلات اخلاقی بدست آیند، به یکی از بالقوه ترین منابع سلول های بنیادی برای درمان های مبتنی بر سلول تبدیل شده اند. در این جا، ما سلول های بنیادی مایع آمنیوتیک (AFSCs) را از مایع‌آمنیوتیک گوسفندی جدا کردیم و ظرف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29502286
اندومتریوم انسانی ماهانه بر مبنای یک چرخه بازسازی می شود و احتمالا بوسیله سلول های بنیادی/پیش ساز اندومتری میانجی می شود. چندین نوع سلول بنیادی/پیش ساز شناسایی شده است: سلول های بنیادی مزانشیمی اندومتری CD140b+CD146+ یا SUSD2+ ، سلول های پیش ساز اپی تلیالی اندومتری(eEPs) و جمعیت سلولی حاشیه ای(SP) ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29503126
متاستاز یک فرایند چند مرحله ای سات که در آن ارتباط مستقیم بین سلول های سرطانی و ریز محیط شان نقش کلیدی را بازی می کند. در این جا، ما اثر سلول های بنیادی مزانشیمی جفت شده با تومور و سلول های بنیادی مزانشیمی بافت ریه طبیعی را روی رشد و پراکنش سلول های کارسینومای ریوی اولیه انسانی که از بیماران یکسانی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29503225
ما اثر لنفوسیت های اتولوگ و آلوژن را روی سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان در شرایط اتولوگ مطالعه کردیم. نشان داده شده است که تغییرات در سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان و در لنفوسیت ها به منبع لنفوسیت ها بستگی ندارد. تما با لنفوسیت ها بیان مولکول های HLA-DR را روی سلول های بنیادی مزانشیمی چن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29504089
بیان مولکول های چسبندگی بین سلولی و رونویسی ژن های مربوط در سلول های اندوتلیوم سالم و فعال شده در تک کشتی یا طی برهمکنش با سلول های استرومایی مزانشیمی مطالعه شد. مشخص شد که سطح mRNAی اینتگرین α1 و VE-کادهرین طی هم کشتی افزایش یافت. فعال شدن سلول های اندوتلیالی ناشی از TNFα، بیان اینتگرین α1 را در مر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29504106
مقدمه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توانی هستند که پتانسیل تکثیر، خودنوزایی بالا و پتانسیل تمایز چند رده ای دارند. پتانسیل تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط درون تنی و برون تنی موجب شده است که این سلول ها به عنوان ابزار بالقوه مناسبی برای بهبود زخم مورد استفاده قرار ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29504236
بهبودی(ترمیم) یک پاسخ حیاتی برای تثبیت یکپارچگی پوست بعد از آسیب است. بهبود زخم درمی با تاخیر یا نابجا منجر به عوارض جانبی برای بیماران می شود. تکوین درمان هایی که بهبودی درمی را افزایش دهند می تواند مفید باشد. در حال حاضر، طراحی درمان های موثر به دلیل فقدان اطلاعات دقیق در مورد مکانیسم های سلولی و ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29505115
استفاده از نورون های القا شده از سلول های بنیادی به عنوان یک استراتژی موثر برای پیشبرد بازسازی عصبی محیطی(PNR) معرفی شده اند. تکامل و نقش سلل های شوآن ذاتی عصبی زدایی شده اغلب در زمان کشف مکانیسم های دخیل در پیوند عصبی برای بازسازی عصبی محیطی در نظر گرفته نشده اند. هدف این مطالعه درک این امر بود که ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29524470
صفحه 1 از 60ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان