(آرشیو سال 1396)
سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) به دلیل توانایی هایشان در تعدیل پاسخ های ایمنی و پیشبرد خون سازی، توجه زیادی را در پیوند سلول های خون ساز آلوژن به خود جلب کرده اند. به دلیل این که سلول های بنیادی مزانشیمی قارد به تولید سیتوکین ها و فاکتورهای رشد متعدد هستند، به طور گسترده ای در درمان بیماری های پیون...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29515075
پیوند به عنوان یکی از روش های برای درمان بیماری های اتوایمن در نظر گرفته می شود. مجموعه های مختلفی از پیوند وجود دارد که برای معالجه انواع مختلف بیماری های اتوایمن مورد تصویب قرار گرفته اند. پیوند خون بند ناف در مقایسه با سایر تکنیک های پیوندی مطلوب تر بوده است. درمان های مجهز و مناسب از عناصر آزاد ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29516308
سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان توجه زیادی را در مهندسی بافت و طب بازساختی به خود جلب کرده اند که به ظرفیت تمایزی چند رده ای آن ها بر می گردد. شواهد رو به افزایش نشان داده است که سفتی مکانیکی ماتریکس خارج سلولی برای رفتارهای سلول های بنیادی تعیین کننده است. با این حال، مشخص نیست که سفتی ماتریسک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29483817
شواهد رو به افزایشی وجود دارد که پیشنهاد می کنند که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) بازیگران کلیدی در استرومای توموری هستند. در این جا، ما ارتباط بین سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول های استئوسارکوما را بررسی کردیم. ما یک چرخش قوی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29517849
پیشینه: سندرم آشرمن(AS) یکی از اختلالات زنان است که بوسیله تخریب اندومتریوم ایجاد می شود. برای بسیاری از موارد این سندرم، روش های جراحی و هورمون درمانی های موجود غیر موثر است. پیوند سلول های بنیادی ممکن است جایگزین بالقوه ای برای درمان سندرم آشرمن باشد. روش ها: سلول های بنیادی مزانشیمی اند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29482664
ذات سلول های پیش ساز کلسیفه کننده ناشناخته باقی مانده است. در این مطالعه ما سلسلع مراتب تکوینی و دینامیک سلول های پیش ساز را بررسی کردیم. تست بازسازی درون تنی و برون تنی نشان داد که سلول های Sca-1+/PDGFRα- در مغز استخوان(BM) اجداد سلول های Sca-1+/PDGFRα+ هستند. سلول های رده of CD29+Sca-1+/PDGFRα- ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29484798
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های پیش ساز خودنوزایی کننده و چند توان با پتانسیل چند رده ای برای تمایز به همه انواع سلول های با منشا مزودرمی مانند آدیپوسیت، استئوسیت و کندروسیت هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی سلول های بنیادی بالغی هستند که می توانند از منابع انسانی و جانوری جداسازی ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29485014
نکته برجسته در تولید ساختارهای حنجره ای در اندازه های مورد نیاز برای بالین، بدست آوردن شمار زیادی سلول برای حفظ فنوتیپ غضروف الاستیک است که خود در تولید بافتی که قادر باشد در معرض نیروهای وارد به حنجره مقاومت کند، نقش دارد. استراتژی های فعلی طب بازساختی از کندروسیت های بدست آمده از جایگاه های مختلف ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29485180
سلول های پیش ساز قلبی(CPCs) چند توان، به دلیل توانایی شان برای تکثیر و تبدیل شدن با رده های سلولی قلبی منبع امیدوار کننده ای برای ترمیم قلب هستند. در این جا، ما استراتژی جدیدی را برای بازسازی سلول های پیش ساز قلبی از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) با استفاده از ریز مولکول قلب زای ایزو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29485473
شواهد آزمایشگاهی نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) ممکن است ریز محیط توموری را تنظیم کنند(TME). قابل درک است که برهمکنش با سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند رفتار عملکردی سلول های نئوپلاستیک، بازآرایی ریز محیط توموری و تولید یک نیچ سلول های توموری که رگزایی جدید بافت را حمایت می کند، تها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29515580
یکی از گزینه های درمانی برای درمان هپاتیت فولمینانت، تقویت جمعیت سلول های تنظیمی درون کبدی است زیرا منبع آن ها طی نارسایی حاد کبدی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اگرچه مشخص شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، که اثرات سودمندی در درمان هپاتیت فولمینانت دارند، ممکن است تکثیر سلول های T‌تنظیمی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29500914
استفاده بیش از حد از مت آمفتامین(METH) منجر به نگرانی های فیزیکی،‌روانی و اجتماعی می شود. بنابراین، در این مطالعه، ما اثرات آن را روی تمایز استخوان زایی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بررسی کردیم. ما دریافتیم که مت آمفتامین به صورت وابسته به دوز روی زنده مانی سلول های بنیادی مزانشیمی اثر می گذارد. ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29501866
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ASCs) پتانسیل منحصربفردی برای سلول درمانی های بازسازی کننده دارد. با این حال، طی کشت آزمایشگاهی، آن ها با توجه ویژگی های فنوتیپی، بیان ژن های بنیادینگی و پتانسیل تمایزی متحمل کاهش کیفیت قابل ملاحظه ای می شوند. مطالعات احیر گزارش کرده اند که فقدان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29482257
سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی جداسازی شد، در شرایط آزمایشگاهی تمایز یافته و مورد شناسایی قرار گرفتند. هم سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی و هم سلول های عضلانی صاف تمایز یافته از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی برای ساخت معادل های فاسیای مهندسی بافت شده استفاده شد. 48 رت ماده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29480458
بازسازی استخوانی به فعال شدن سلول های بنیادی اسکلتی(SSCs) تکیه دارد که هنوز به خوبی شناخته نشده است. در این جا، ما نشان می دهیم که پریوستئوم در موش در مقایسه با سلول های استرومایی مغز استخوان/سلول های بنیادی اسکلتی(BMSCs)، حاوی سلول های بنیادی اسکلتی با پتانسیل بازسازی استخوانی بالا است. اگرچه سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29472541
صفحه 3 از 60ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان