(آرشیو سال 1396)
آسیب نخاعی(SCI)، طناب نخاعی را به نوعی پاره می کند و منجر به از دست رفتن عملکرد حسی و حرکتی در زیر جایگاه آسیب می شود. درمان آسیب نخاعی به دلیل این که نورون های آسیب دیده بعد از آسیب قادر به بازسازی و ترمیم آکسونی نیستند تبدیل به یک چالش شده است. پیشبرد بازسازی آکسونی نقش کلیدی را در استراتژی های در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29458076
آتاکسی نخاعی مغزی نوع سه(SCA3) یک بیماری مخرب عصبی ارثی غالب است که بوسیله گسترش تکراری CAG در منطقه ژن ATXN3 ایجاد می شود. ویژگی اصلی SCA3، آتاکسی پیشرونده است که روی تعادل، راه رفتن و صحبت کردن اثر می گذارد. سلول های ادراری(UCs) یک بیمار مبتلا به آتاکسی نخاعی مغزی نوع سه با استفاده از سیستم انتقال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29444500
تکنولوژی ویرایش ژنوم به عنوان ابزاری قوی که قادر به تولید سلول ها و موجودات مدیفه شده ژنتیکی برای نشان دادن عملکرد و مکانیسم های ژنی در بیماری های انسانی است، ظهور کرده است. سیستم CRISPR/Cas9 طی سال های اخیر خیلی سریع به یکی از شایع ترین رویکردهای ویرایش ژنومی در تحقیقات پایه زیست پزشکی تبدیل شده اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29434642
پرتوانی ویژگی منحصربفردی از سلول های بنیادی جنینی(ESCs) را ارائه می کند. برای تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) شبه سلول های بنیادی جنینی(ESC) مشتق از سلول های سوماتیک، ژنوم سلولی باید ریست شده و برای بیان ترانسکریپتوم خاص ESCها بازبرنامه ریزی شود. مطالعات بی شماری نشانداده اند که دمتیلاسیو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29435941
پیوند جزایر پانکراسی یک روش امیدوار کننده در درمان بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع یک(T1DM) است، با این حال محدودیت کمبود این جزایر وجود دارد. هدف این مطالعه آماده کردن داربست های نانوفیبری پلی اتر سولفون(PES) برای ارزیابی تمایز پانکراسی سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) بود. فرایند تمای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29433332
اختلالات مخرب شبکیه، دلیل اصلی نابینایی ارثی، برگشت ناپذیر و لاعلاج هستند. در حالی که سیستم های مدل جونده متنوع، اطلاعات حیاتی را در این راستا ارائه کرده اند، فقدان در دسترس بودن بافت های مرتبط با بیماری و تفاوت های خاص گونه ای یک مانع بزرگ در این راه بوده است. سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(i...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29448001
درمان های بازسازی غضروف با استفاده از سلول های بنیادی به دلیل منبع سلولی و مشکل بودن انتقال سلول ها به نقص غضروفی با محدودیت هایی همراه است. ما براین باوریم که سلول های بنیادی پرتوان القایی نشان دار شده، منبع سلولی ایده آلی برای بازسازی بافتی هستند و اگر این سلول های iPS بتوانند تنها به نقص های غضرو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29441091
مطالعات ثابت کرده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) می توانند برای درمان بیماری های متعدد سیستم عصبی استفاده شوند. با این حال، جداسازی این سلول ها فرایند تهاجمی و دردناک است و محصول بسیار پایینی می دهد. بنابراین، نیاز به جست و جو برای سایر منابع سلولی جایگزین است. سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29451213
بررسی هایی که برهمکنش های پیچیده مکانیکی سازه مهندسی بافت شده دیسک بین مهره ای(IVD) را در شرایط محیطی متناسب با محیط فیزیولوژیک اندازه گیری کرده باشند، وجود ندارد. در این مطالعه، ویژگی یابی مکانیکی، بسترهای الکتروریسی شده آنیزوتروپیک ساخته شده از پلی کاپرولاکتون(PCL) در شرایط خشک و مرطوب انجام گرفت ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29450477
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) نتایج امیدوار کننده ای را در بیماری های قلبی و عصبی نشان داده اند. ردیابی موثر و غیر تهاجمی سلول های بنیادی مزانشیمی برای بکار گیری پتانسیل درمانی آن ها ضروری است. نانوذره های اکسید آهن(IONPs) به عنوان ابزاری موثر برای نشان دار کردن سلول های بنیادی ظهور کرده اند و با ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29450799
انتقال نیروی کششی سلول(CTF) به زیست مواد زیرین برای این که سلول های چسبنده ریز محیط مکانیکی شان را اندازه گرفته و پاسخ دهند، ضروری است. از آن جایی که لایه پروتئین جذب شده روی مواد، بین سلول ها و مواد قرار می گیرند؛ ما تصور کردیم که قدرت سطحی سطح مواد مواجه پروتئین-مواد(مانند نیروی جذبی پروتئین ها، F...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29448143
آسیب مغزی ترومایی نوزادی(TBI) دلیل قابل توجه اختلالات تکوینی است. درمان مبتنی بر سلول های بنیادی اتولوگ ممکن است پلاستیسیتی مغزی نوزادی را به سمت ترمیم مغز جنینی آسیب دیده تقویت کند. نواحی پوشش داده شده: پاسخ ضد التهابی اندوژن نوزادی می تواند از طریق انتقال عوامل ضد التهابی تقویت شود. سلول درمانی به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29421958
محدودیت رشد جنینی مربوط به جفت، بدوا ناشی از بازآرایی ناقص شریان های مارپیچی رحم است که طی بارداری اولیه جفت را تغذیه می کنند. عدم انتشار حاصله(خونرسانی نامناسب)، استرس سلولی را درون بافت جفتی ایجاد می کند و منجر به سرکوب انتخابی سنتز پروتئین و تکثیر سلولی کاهش یافته می شود. این اثرات در موارد شدیدت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29422210
برای بررسی کارایی بالینی و ایمنی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف(UCMSC) برای درمان مولتیپل اسکلروزیس(MS)، بیماران مبتلا به MS فرا خوانده شده و با UCMSC تیمار شدند. رویکرد آماده سازی UCMSC مطابق با استانداردهای وضع شده بوسیله انجمن بین المللی زیست شناسی سلولی بود. مارکرهای سطح سلولی، پتانسیل ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29423006
پیشینه: بافت بند ناف(UC) می تواند در رویکردی غیر تهاجمی جمع آوری شود و سلول های پیش ساز آن با ارزش درمانی بالقوه جداسازی و ذخیره شوند. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) می توانند به طور مناسبی با استفاده از فرا رشد اکسپلنتی و بدون این که اثر واضحی روی عملکرد آن ها وجود داشته باشد از بافت بند ناف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29429941
صفحه 6 از 60ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان