(آرشیو سال 1396)
سلول های اندوتلیال ریز عروق مشتق از مغز(BMECs)، که نقش مرکزی در سد خونی مغزی(BBB) بازی می کنند می توانند برای ارزیابی انتقال داروها به مغز استفاده شوند. اگرچه رده های سلولی BMEC پیش از این گزارش شده است، آن ها فاقد ویژگی های اصلی مانند یکپارچگی سد هستند. سلول های بنیادی پرتوان می توانند برای انواع ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28336435
شواهد رو به افزایش نشان می دهد که سلول های خون بند ناف انسانی(hUCBC) اثر مطلوبی روی آسیب مغزی ایسکمی ناشی از هیپوکسی داشته است. با این حال، کارایی استفاده از hUCBCs برای درمان این آسیب متغیر بوده و مکانیسم های دخیل در آن به خوبی شناخته نشده است. در این جا، ما موثر بودنش را با استفاده از آنالیز های ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28281676
یک مدل ارگانوئید خود سازمان یابنده ، رویکرد جدیدی را برای مطالعه مکانیسم های اندام زایی کبدی ارائه می کند. مدل های جانوری پیشین، پیام رسانی های پاراکرین همزمان و ارتباطات سطح سلول به سلولی را ثبت کرده است که تمایز هپاتوسیتی را تنظیم می کنند. برای تشریح نقش نسبی اثرات پاراکرین، ما ابتدا یک ارگانوئید ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28275009
پیشینه: به نظر می رسد استفاده از ترکیبات مشتق از خون انسان، موثرترین و بی خطرترین روش موجود برای تکثیر سلول های استرومایی مزانشیمی(MSC) باشد. در این مقاله، ما شناسایی سروم AB‌انسانی(AB HS) تولید شده با استفاده از منابع پلاسمایی مختلف، و استفاده از آن به عنوان یک مکمل جایگزین برای تکثیر سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28275329
هدف: مشخص شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) برخی از زیرواحدهای گیرنده نیکوتینیک را بیان می کنند. علاوه براین، ارتباطات بین سلول های بنیادی مزانشیمی و نوتروفیل ها دور از ذهن نیست. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر تعیین نقش نیکوتین روی اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی روی نوتروفیل ها بود. روش ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28282603
ترمیم آسیب اعصاب محیطی می تواند با پیوند سلول های شوآن افزایش یابد اما کاربردهای بالینی آن به دلیل فقدان منبع سلولی محدود است. بنابراین، سیستم های جایگزینی برای تولید سلول های شوآن مورد نیاز است. در اینجا، ما دریافتیم که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون محیطی(PBMSCs) می تواند به سلول های شبه شوآ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28283336
صفحه 60 از 60ابتدا   قبلی   51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان