(آرشیو سال 1396)
پیشینه: سلول های تک هسته ای(MNCs) در طیف وسیعی از بیماری های ریوی اثرات سودمندشان را به خوبی نشان داده اند. اثرات سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف انسانی روی آسیب ریوی نوزادی، برای کاربردهای بالقوه اتولوگ در نوزادان زودرسی که در خطر ابتلا به دیسپلازی برونشوپولموناری قرار دارند، به طور کامل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28353351
هدف: سلول درمانی ترانس آمنیوتیک(TRASCET) با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع آمنیوتیک(afMSCs) در شرایط آزمایشگاهی به عنوان یک استراتژی درمانی کاربردی برای ناهنجاری های مادرزادی شناخته شده است. در این مطالعه، ما به دنبال این بودیم که تعیین کنیم که آیا afMSCها به دنبال TRASCET به مادر مهاجرت م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28363468
نویسندگان در صددند تا پراکنش سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی در عروق خونی بزرگ آسیب مغزی ترومایی را از طریق روش ایمنوهیستوشیمی و سیستم تصویربرداری جانوران کوچک در رت ها ردیابی کنند. بعد از این که پروتئین فلورسنس سبز(GFP) به سلول های 293T ترانسفکت شد، ویروس package شد و سلول های بنیادی مزانش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28358757
انفارکته میوکاردی(MI) دلیل اصلی مرگ و میرهای قلبی عروقی است. بهبود نرخ احتباس، بقا و تمایز کاردیومیوسیتی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در بهبود درمان بیماران مبتلا به انفارکته میوکاردی مهم است. در مطالعه حاضر، هیدروژل کیتوسان پاسخ دهنده به دما به عنوان یک داربست قابل تزریق برای انتقال مستقیم سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28352335
انفارکته میوکاردی(MI) دلیل اصلی مرگ و میرهای قلبی عروقی است. بهبود نرخ احتباس، بقا و تمایز کاردیومیوسیتی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در بهبود درمان بیماران مبتلا به انفارکته میوکاردی مهم است. در مطالعه حاضر، هیدروژل کیتوسان پاسخ دهنده به دما به عنوان یک داربست قابل تزریق برای انتقال مستقیم سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28352335
سلول های قلبی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) امکان ساخت بافت های قلبی برای پیوند را فراهم می کنند. با این حال، مشخص نیست که این بافت های قلبی زیست مهندسی شده انسانی در in vivo به صورت پمپ های دارای عملکرد عمل کنند. سلول های iPS انسانی که در حالت سوسپانسیون یا معلق به کاردیومیوسی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28358136
مدل های آزمایشگاهی سد خونی-مغزی(BBB) برای تولید داروها بسیار مطلوب هستند. این مطالعه در صدد است مجموعه ای از ده ها مدل کشت مختلف سد خونی – مغزی مبتنی بر سلول های اولیه، سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs)، و سلول های بنیادی عصبی جنینی چند توان(fNSCs) را آنالیز کند. ما اثر آستروسیت ها،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28344002
پژوهش روی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف استفاده درمانی امیدوار کننده برای درمان های جایگزین هپاتوسیتی را پیشنهاد می کند. یکی از اعضای بسیار محافظت شده سوپر خانواده گیرنده هسته ای در کبد فاکتور هسته ای هپاتوسیتی 4 آلفا(HNF4α) است که در تمایز هپاتوسیتی دخیل است. اهداف این مطالعه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26743282
اهداف: بیماری های کبدی پیشرفته اغلب نیازمند پیوند کبدی هستند. سلول درمانی می تواند یک گزینه جایگزین باشد. این مطالعه در نظر دارد آنالیز کند که آیا سلول های استرومایی مزانشیمی تمایز نیافته(U-MSCs) یا سلول های شبه هپاتوسیت مشتق از MSCهای(DHLCs) مشتق از بافت چربی، خون بند ناف(UCB) و مغز استخوان(BM)...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26139545
اهداف: بیماری های کبدی پیشرفته اغلب نیازمند پیوند کبدی هستند. سلول درمانی می تواند یک گزینه جایگزین باشد. این مطالعه در نظر دارد آنالیز کند که آیا سلول های استرومایی مزانشیمی تمایز نیافته(U-MSCs) یا سلول های شبه هپاتوسیت مشتق از MSCهای(DHLCs) مشتق از بافت چربی، خون بند ناف(UCB) و مغز استخوان(BM)...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26139545
آسیب های تاندونی بار شدیدی را به بالین و کلینیک تحمیل می کنند. ترمیم ها و بهبود یافتن ضعیف تاندون مربوط به پاسخ غیر موثر سلول های موجود و عدم رگزایی کافی است. به لطف تکثیر زیاد و قابلیت تمایز چند رده ای، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) منبع سلولی امیدوار کننده برای حمایت ترمیم تا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28319735
سلول های بتای پانکراسی به عنوان یک تنظیم کننده کلیدی سطح گلوکز خون، بوسیله یکپارچه کردن سیگنال های مختلف در پاسخ به تغییرات نیازهای متابولیک عمل می کنند. تغییرات در هویت سلول های بتا که به زیرجمعیت های مختلف از نظر عملکردی تعبیر می شود، یک مکانیسم جذاب را ارائه می کند که به موجب آن سلول های بتا به ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28321233
سلول های مورال(پری سیت ها و سلول های عضلات صاف عروقی) برای تنظیم شبکه های عروقی و حفظ یکپارچگی های عروقی ضروری هستند اما منشا آن ها در بافت های متنوع است و در اندام های مشتق از اکتودرم مانند پوست این منشا شناخته نشده است. در این جا، ما نشان می دهیم که پیش سازهای میلوئیدی متمرکز شده بافتی، در تکوین پ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28329690
ترمیم نقص های استخوان جمجمه ای چهره ای به دلیل آناتومی پیچیده اسکلت جمجمه ای چهره ای برای جراحان به صورت یک چالش در آمده است. فاکتور SDF-1α یک شیموکین مهم است که نقش حیاتی مهمی را در خانه گزینی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بازی می کند و این در حالی است که کاستی هایی نیز به دلیل نیمه عمر کوتاه و تج...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28330754
نقص های استخوانی بزرگ اغلب نیاز به استفاده از اتوگرافت، آلوگرافت یا تقویت شدن بوسیله گرافت های استخوانی سنتتیک دارد؛ با این حال، این درمان های می تواند منجر به یکپارچگی های استخوانی با تاخیر شود. یک استراتژی مهندسی بافت، می تواند استفاده از داربست هایی باشد که فرایند طبیعی بهبود استخوان به صورت استخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28332167
صفحه 57 از 60ابتدا   قبلی   51  52  53  54  55  56  [57]  58  59  60  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان