(آرشیو سال 1396)
در این جا ما پروتکلی را برای تولید سلول های پیش ساز قلبی القایی(iCPCs) قابل تکثیر و چند توان از فیبروبلاست های بالغ موشی و با استفاده از بیان اجباری Mesp1، Tbx5، Gata4، Nkx2.5 و Baf60c(MTGNB) و به همراه فعال سازی پیام رسانی Wnt و JAK/STAT توصیف کرده ایم. این روش از فاکتورهای سلول های iPS استفاده نکر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28426026
دیستروفی عضلانی دوشن(DMD) که بوسیله موتاسیون در ژن دیسروفین وابسته به X(DMD) ایجاد می شود بوسیله تخریب جنینی عضلات مخطط مشخص می شود.کاردیومیوپاتی اتساعی یکی از شایع ترین ویژگی های کشنده این بیماری است. ما Cpf1 یک کلاس2 منحصربفرد از افکتورCRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repea...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28439558
پیش از این ما سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPS) را از سلول های پالپ دندان انسانی دندان دسیدوآ تولید کرده ایم. سلول های ستیغ عصبی(NCCs)، نقش مهمی را در تکوین منطقه دهانی و آرواره ای جمجمه ای بازی می کند. بنابراین، سلول های ستیغ عصبی منبع سلولی را برای استخوان، غضروف و مهندسی بافت مربوط به دندان ارائ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28442664
بیماری های غیر واگیردار مانند دیابت شیرین نوع دو ریشه در تکوین جنینی و مشکلاتی مانند دیابت بارداری مادر(GDM) دارند، ما قصد داریم این فرضیه را در سلول های اولیه مشتق از نوزادان مادران GDM در مقایسه با کنترل تست کنیم. ما سلول های اولیه مشتق از بند ناف مانند سلول های اندوتلیال سیاهرگی بند ناف انسانی(H...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28431037
پیشینه: نوزادان زودرش بسیار به عفونت آسیب پذیر هستند و این تا حدی به سیستم ایمنی نارس آن ها نسبت داده می شود که از نظر عملکرد و ترکیبات سلولی با نوزادان کامل متفاوت است. مطالعات متعدد متیلاسیون افتراقی DNA یا DNAm را بین خون بند ناف نوزادان زودرس و نوزادان کامل نشان داده اند؛ با این حال، تفسیر ای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28428831
پیری تغییراتی را در عملکرد عصبی و شناختی ایجاد می کند و کاهش این عملکردها ویژگی اصلی بسیاری از اختلالات نورولوژیک است. هیپوکامپ، منطقه مغزی است که نقش هایی را در حافظه مکانی و اپیزودیک و یادگیری بازی می کند و به اثرات تعیین کننده پیری در سطح مورفولوژیک و مولکولی حساس است. با پیشرفت پیری، سیناپس ها ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28424512
در سال های اخیر، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف انسانی(hUB-MSCs) به عنوان منبعی جایگزین در سلول درمانی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، ما اثر پیش شرط هیپوکسی(HPC) را روی بیان ژن های Nt-3، GFAP، نستین، Oct-4 و Nanog و ظرفیت تکثیری hUB-MSCs در مقایسه با شرایط نورماکسی ارزیابی کر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28428031
گذار اپی تلیال-مزانشیم(EMT)( بدست آوردن فنوتیپ شبه مزانشیمی بوسیله سلول های اپی تلیالی) یک فرایند مشترک بین سلول هی کارسینومایی به منظور شروع تهاجم و متاستاز است. علاوه براین، مشخص شده است که این فرایند برای ایجاد مقاومت دارویی سلول های توموری و هم چنین تولید و نگهداری سلول های بنیادی سرطانی بسیار ض...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28430163
اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان کاندیدایی جدید برای درمان بیماری های تخریب کننده یا آسیب تشخیص داده شده اند و ممکن است جایگزینی برای درمان های مبتنی بر سلول باشند. با این حال، اجزای موجود در اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی شدیدا بوسیله ریزمحیطی که از آن ها من...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28433939
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) منبع اصلی استئوبلاست های هستند و برای بازآرایی و ترمیم استخوانی حیاتی هستند و در نتیجه به طور وسیعی برای کاربردهای مهندسی بافت استفاده می شوند. مهندسی بافت در ترکیب با ژن درمانی به عنوان رویکردی امیدوارکننده در بازسازی استخوانی جدید محسوب می شود. ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28432001
با تولید طیف وسیعی از زیست مواد جدید برای تشخیص رفتارهای مختلف سلولی، نکته ای که مهم است این است که آیا سلول های تست شده در آزمایشگاه در تماس مستقیم با مواد قرار دارند یا این که، آیا تماس سلول-زیست ماده بوسیله لایه ای سطحی از پروتئین ها وساطت می شود که از محیط کشت منشا گرفته اند یا از خود سلول ها من...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28432431
هم سلول های بنیادی جنینی و هم سلول های بنیادی بالغ به یک ظرفیت برتر برای مهار تجمع آسیب های ژنتیکی، ترمیم آن ها و پرهیز از انتقال آن ها به سلول های دختری مجهز هستند که می توانند به طور ویژه ای برای تمام موجود تعیین کننده باشد. سلول های بنیادی پرتوان القا شدنی میز یک پاسخ آسیب DNA افزایش یافته ای را ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28475867
هدف: بهبود زخم های مشکل زا و زخم های موجود در بافت های آسیب دیده از اشعه یک چالش در جراحی محسوب می شود. مطالعات بالینی نشان داده است که پیوند بافت چربی در ناحیه اشعه دیده می تواند کیفیت پوست را بهبود بخشد و اثرات بازسازی کننده دارد. این مطالعه موردی توضیح می دهد که چگونه انتقال چربی منجر به بهبود...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28475446
سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) سلول های اولیه و پشتیبان مغز استخوان با پتانسیل تمایز سه رده ای به استخوان، غضروف، چربی و عضله هستند. این سلول ها دارای ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی و ترمیم کنندگی زخم در آزمایشگاه و in vivo هستند. مطالعات متعدد کارایی تزریق درون سیاهرگی سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28433516
سلول زدایی تمام قلب خوک که با سلول زدایی مجدد آن با سلول های تمایز یافته مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی خاص بیمار صورت می گیرد، ممکن است راه حل نهایی را برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ارائه کند. سلول زدایی فرایندی است که به طور کامل هم سلول ها را تخریب می کند و اجزای سلول(برای مثال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28456953
صفحه 53 از 60ابتدا   قبلی   48  49  50  51  52  [53]  54  55  56  57  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان