(آرشیو سال 1396)
علت اختلالات عصبی روانی مانند شیزوفرنی و اختلال دو قطبی معمولا شامل ترکیبات پیچیده نواقص/تغییرات ژنتیکی و اثرات محیطی است که برای مدتی طولانی و طی مطالعات صورت گرفته بر مبنای مدل های جانوری و سلول های غیر عصبی بیماران و بافت های بعد از مرگ بدست آمده است. با این حال، تکوین تکنولوژی سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28393474
ثبت نام اهدا کنندگان مغز استخوان و ذخیره سازی خون بند ناف اجزای فراساختار مورد نیاز برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز غیر خویشاوند است. در حال حاضر ما یک قانون جدید برای حمایت و تنظیم آژانس هماهنگی اهدای مغز استخوان، بانک های خون بند ناف و سازمان پشتیبانی از تهیه سلول های بنیادی خون ساز داریم. هم ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27076238
پیشینه: طی دو دهه گذشته تکنیک هایی برای ذخیره سازی واحدهای خون بند ناف(CBUs) به عنوان منبعی برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز تکوین یافته است، که در صدد بهبود کارایی آزمایشگاهی بدون تغییر دادن ویژگی های زیستی گرافت بوده اند. در حال حاضر یک ارزیابی وسیع و مبتنی بر ثبت نام از اثر متغیرهای ذخیره س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27245270
پیشینه: خون بند ناف(UCB) منبع مهمی از سلول های بنیادی خون ساز برای پیوند بویژه در جمعیت های اقلیتی است که شانس کمی برای پیدا کردن یک اهدا کننده داوطلب سازگار از نظر بافتی در مراکز ثبت دارند. خون بند ناف دارای مزیت هایی مانند در دسترس بودن اولیه، داشتن نتایج موفقیت آمیز برخلاف برخی از عدم سازگاری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28111924
هدف: گلوکوم زاویه باز اولیه(POAG) به طور خاص در افراد پیرتر شایع است و با تخریب پاتولوىیک شبکه ترابکولار(TM)همراه است. ما پیش از این نشان داده ایم که پیوند سلول های TM مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSC) دینامیک مایع زجاجیه در موش های تراریخته جوانی که شکلی پاتوژن از میوسیلین انسانی(Tg-MY...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28384726
هدف از مطالعه: پیوند سلول های خون ساز(HCT) یک مدالیته درمانی موفقیت آمیز برای بیماران مبتلا به اختلالات بدخیم و غیر بدخیم است که معمولا برای آن ها گزینه درمانی دیگری در دسترس نیست. سلول های حمایت کننده بازسازی طولانی مدت بعد از پیوند سلول های خون ساز، سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) هستند که تعدادش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28383341
طی تکوین، سلول های خون ساز طی فرایندی که به نام گذار اندوتلیال-به- خون ساز(EHT) نامیده می شود از اندوتلیوم منشا می گیرند. برای مطالعه EHT انسانی، ما فلوسایتومتری و آنالیزهای رونویسی تک سلولی سلول های CD34+ مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی را یکی کردیم. سلسله مراتب رونویسی حاصل نشانه های پیوسته...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28380349
اتوسیت های هدفی جذاب برای مطالعه استراتژی های درمانی برای ناشنوایی های ژنتیکی و برای درک تکوین گوش داخلی هستند. پیش از این ما ژن درمانی مکمل ترانس-رحمی به صورت in vivo به اتوسیت های موشی که یک موتاسیون از دست دادن عملکرد در یک ژن مسئول ناشنوایی را داشت، گزارش کردیم که قادر به مهار بالقوه از دست دادن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28359931
پیشینه: سلول های بنیادی مشتق از چربی(ASCs) ابزار قدرتمندی برای جراحی های زیبایی و طب بازساختی هستند. استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت(PRP)، بویژه در ترکیب با درمان های مبتنی بر ASC، به طور قابل ملاحظه ای در سال های اخیر افزایش یافته است. متاسفانه، مکانیسم ها و دوز بهینه مسدول اثرات سودمند PRP به خ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28333339
پیشینه: ترکیب سلول ها با پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) ممکن است نقص های تاندونی را برطرف سازد و به چیره شدن بر توانایی محدود تاندون در بهبود خودش کمک کند. هدف: ارزیابی مناسب بودن سه نوع سلول انسانی در ترکیب با PRP و اثر بالقوه محیط شرطی تنوسیت ها(CM) در تقویت بهبود تاندون طراحی مطالعه: مط...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28321425
شرایط بهینه برای کشت سلول های استرومایی مزانشیمی چندتوان در حضور سروم خون بند ناف غنی شده تعیین شد. مشاهده شد که سروم خون بند ناف در غلظت های یک تا 10 درصد به طور موثری زنده مانی و فعالیت تکثیری سلول ها را حمایت می کند به نحوی که فنوتیپ آن ها و ظرفیت تکثیری چند رده ای آن ها بدون تغییر می ماند و حفظ ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28243902
هدف: مطالعه اثر PRP روی تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و بررسی نقش آن ها روی بهبود آسیب های سوختگی ایجاد شده در آزمایشگاه و مکانیسم های عملکردی احتمالی روش: کار ما به مطالعات آزمایشگاهی و in vivo تقسیم شد. مطالعه‌آزمایشگاهی شامل سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های مزانشی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28314112
پیشینه: گرافت های چربی اتولوگ و سلول های بنیادی مشتق از چربی(ASCs) می توانند برای درمان نواقص بافت های نرم استفاده شوند. با این حال، نتایج همیشگی نیستند و گاهی اوقات موجب تحلیل رفتن و نکروز بافت می شوند. این ممکن است به دلیل رگزایی نامناسب باشد. پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) منبعی از پلاکت های اتولوگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28269759
مینیسک زانوی انسان نقش مهمی را در حفظ عملکردهای طبیعی برای ارائه ثبات و تغذیه غضروف مفصلی و جذب شوک های وارده بازی می کند. این ساختار مهم زمانی که آسیب ببیند، پتانسیل ترمیمی طبیعی بسیار محدودی دارد. متاسفانه، مینسککتومی های ارتروسکوپی معمول که روی مینیسک های آسیب دیده صورت می گیرند، ممکن است مفاصل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28356779
ما اثرات پاراکرین سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) را روی تکثیر، آپوپتوز و بیان آلفا اکتین 2(ACTA2) سلول های اقماری کبدی(HSCs) بررسی کردیم و مکانیسم های احتمالی فاکتور رشد هپاتوسیتی(HGF) را کشف کردیم. ما یک سیستم هم کشتی را بوسیله کشت سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان روی لایه بالایی و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28362976
صفحه 56 از 60ابتدا   قبلی   51  52  53  54  55  [56]  57  58  59  60  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان