(آرشیو سال 1396)
پیشینه: این مطالعه برای بررسی اثر تحریک بیوشیمیایی روی تمایز استئوبلاستی سلول های بنیادی مشتقاز پریوستئال انسانی با استفاده از یک بیورآکتور جدیدا تکوین یافته بود. روش ها: سلول های بنیادی مشتق از پریوستئال انسانی طی کندن دندان عقل سوم از آرواره بدست آمد. با استفاده از بیورآکتور جدید، نیروی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28303237
سلول های بنیادی شبه جنینی بسیار کوچک(VSELs)، سلول های بنیادی پرتوان اصلی هستند که به عنوان سلول های با اندازه کوچک و منفی از نظر مارکرهای رده ای، CD133+ و CD45- مشخص می شود. پیش از این ما توصیف کرده بودیم که سلول های بنیادی شبه جنینی بسیار کوچک مغز استخوان انسانی قادر به تمایز به سلول های اندوتلیا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28303468
سلول های استرومایی/بنیادی مزانشیمی انسانی چند توان هستند و در حال حاضر صدها مطالعه بالینی برای درمان بیماری ها از آن ها استفاده کرده است. تاکنون، هیچ مطالعه ای سلول های بنیادی مزانشیمی القایی را از فیبروبلاست های پوستی با استفاده از فاکتورهای رشد و شیمیایی صورت نگرفته است. در این جا، ما اولین روش شی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28303927
سلول های استرومایی/بنیادی مزانشیمی انسانی چند توان هستند و در حال حاضر صدها مطالعه بالینی برای درمان بیماری ها از آن ها استفاده کرده است. تاکنون، هیچ مطالعه ای سلول های بنیادی مزانشیمی القایی را از فیبروبلاست های پوستی با استفاده از فاکتورهای رشد و شیمیایی صورت نگرفته است. در این جا، ما اولین روش شی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28303927
در حال حاضر ارائه ضعیف آنتی ژن بوسیله بافت توموری و فقدان اهداف خاص موفقیت سیستم انتقال نانوذره ها را محدود کرده است. تکنیک ناقل سلولی اخیرا به طور گسترده ای به عنوان یک جایگزین یا مکمل برای سیستم های انتقال هدفمند معمول مورد استفاده قرار گرفته است. در این جا ما استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(M...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28303966
به دلیل این که آسیب کبدی القا شده بوسیله دارو یکی از دلایل اصلی شکست در تولید داروها است، انجام غربالگری های سمیت دارویی در فاز اولیه تولید داروها بسیار مهم است. در حال حاضر، هپاتوسیت های انسانی اولیه به فراوانی برای پیش بینی آسیب کبدی ناشی از دارو استفاده می شوند. با این حال، منبع هپاتوسیت های انسا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28012798
سلول زدایی اندام به عنوان یک رویکرد پزشکی بازسازی کننده و امیدوار کننده ظهور کرده است و قادر است یک داربست زیستی فاقد سلول و سه بعدی را ایجاد کند که می توان از آن در مهندسی اندام برای کشت سلول های زنده استفاده کرد. با این حال این کاربرد در حال حاضر محدود به اندام های سلول زدایی شده مشتق از اهدا کنند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27720934
به دلیل فقدان منبع پلاکتی و فاکتور رشد پلاکتی تایید شده بوسیله سازمان غذا و داروی آمریکا، مگاکاریوسیت ها به عنوان جایگزینی موثر برای کاهش ترومبوسیتوپنیا ظهور کرده اند. در این جا، ما تکوین یک سیستم کشت دو مرحله ای موثر را گزارش می کنیم که عاری از استروما(اجزای جانوری) و دستکاری های ژنتیکی برای تولید ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28297572
پیشینه: خون بند ناف انسانی(HUCB) یک منبع قابل قبول و براحتی در دسترس از سلول های بنیادی است. در حال حاضر علاقه ای همیشگی به درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی خون بند ناف وجود دارد؛ با این حال در مورد اثرات نامطلوب احتمالی مدیفیکاسیون آزمایشگاهی روی سلول های بنیادی خون بند ناف اطلاعات اندکی در دس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28293049
خون بند ناف انسانی(CB) توجه زیادی را به عنوان یک منبع برای سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز و اخیرا به عنوان منبعی از فیبروبلاست های منتقله از خون بند ناف(CB-BFs) به خود جلب کرده است. پیش از این، ما نشان دادیم که کشت های سلول های استرومایی مغز استخوان(BMSC) و پلت های فیبروبلاست های منتقله از خون ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28292847
با افزایش تقاضا و نیاز جهانی برای خون مطمئن و بی خطر، علاقه زیادی به تولید سلول های قرمز خونی در آزمایشگاه به عنوان یک محصول جایگزین بالینی وجود دارد. با این حال، روش های موجود برای تولید آزمایشگاهی سلول های قرمز از پیش سازهای بالغ و خون بند ناف منبع دائمی را ارائه نمی کنند و سیستم های موجود با استف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28290447
دیسپلازی برونشوپولموناری(BDP)، شایع ترین عارضه ناشی از نارس بودن ریه هاست که تاکنون درمان موثری برای آن در دسترس نبوده است. این موجب نیاز مبرم به کشف گزینه های درمانی جدید مانند سلول درمانی است که پیش از این برای اختلالات مختلف انسان(ریه) موثر بوده است. ما به طور سیستمیک به جست و جوی پایگاه داده علو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28277906
پیشینه: سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) به عنوان یک جایگزین بالقوه برای سلول درمانی بررسی شده اند. این مطالعه برای مقایسه ویژگی های زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی جداسازی شده از پرده آمنیوتیک(A-MSCs)، پرده کوریون(C-MSCs)، دسیدوآی جفت(D-MSCs) و بند ناف(UC-MSCs) طراحی شد تا تعیین کند که آیا یکی ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28343898
William’s E(WE) یک محیط مناسب برای تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSC) به رده هپاتوسیتی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فاکتورهای رشد مختلف در توانایی شان برای پیشبرد تمایز هپاتوسیتی سلول های iPS در محیط WE بود. سلول های iPS201B7 انسانی در محیط WE کامل شده با فاکتورهای رشد کشت شدند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28358419
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) سلول های سوماتیکی هستند که بوسیله بیان فاکتورهای رونویسی خاص به یک مرحله پرتوان شبه جنینی بازبرنامه ریزی شده اند. انتظار می رود تکنولوژی iPSC در آینده ای نزدیک انقلابی در طب بازساختی ایجاد کند. برخلاف این حقیقت که این سلول ها ظرفیت خود نوزایی دارند.، آن ها کارایی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28355380
صفحه 59 از 60ابتدا   قبلی   51  52  53  54  55  56  57  58  [59]  60  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان