(آرشیو سال 1396)
شبکیه پستانداران، مشتق شده از اکتودرم عصبی، پتانسیل بازسازی کنندگی کمی دارد. برای مشکلاتی که به موجب آن ها از دست رفتن غیر قابل بازگشت سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه و سلول های گیرنده نوری اتفاق می افتد، تکنیک های پیشرفته برای احیای بینایی مورد نیاز است. دیستروفی ارثی شبکیه و برخی مشکلات اکتس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29360008
استفاده از سلول های بنیادی عصبی در سلول درمانی، تبدیل به ابزار بالقوه ای برای درمان بیماری های سیستم عصبی مرکزی از جمله آسیب مغزی و نخاعی ترومایی شده است. با این حال، با توجه به زنده مانی محدود بعد از پیوند، معایب قابل توجهی وجود دارد. طراحی داربست های سه بعدی که قادر به شبیه سازی ساختار و ویژگی های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29368775
سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، سلول های بنیادی چند توان با توانایی خودنوزایی و هم چنین توانایی تولید همه سلول های خونی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توان با توانایی خودنوزایی هستند و قادرند به انواع مختلف سلول ها تمایز یابند. سلول های بنیادی مزانشیمی اثر محافظت کننده ای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29399543
بازسازی ساختارهای تخریب شده مفصل گیجگاهی آرواره ای(TMJ) به عنوان یک چالش بالینی باقی مانده اند. مهندسی بافت(TE) یک جایگزین امیدوار کننده برای گزینه های درمانی فعلی است که در استفاده از آن ها TMJ یا بدون اجزای دارای عملکرد باقی می ماند یا بوسیله گرافت های اتوژن، آلوژن یا سنتتیک جایگزین می شود. ههدف ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29400140
پیپر لونگومین(PL)، یک محصول طبیعی مشتق از Piper longum است که چندین فنوتیپ بدخیم را مهار می کند. بنابراین، مطالعه حاضر به ارزیابی این امر پرداخت که آیا پیپر لونگومین بنیادینگی سرطان را در سرطان دهان سرکوب می کند. اثرات سلولی پیپر لونگومین بوسیله ارزیابی تغییرات در تشکیل اسفیرهای توموری، مهاجرت سلولی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29399195
بیماری آلزایمر(AD) یکی از شایع ترین اختلالات مخرب عصبی شایع است که منجر به اختلال شناختی و نقص های حافظه ای در بیماران می شود. مکانیسم آلزایمر به دلیل فقدان مدل های مغزی انسانی به خوبی شناخته نشده است. اخیرا، بافت های مینی مغز موسوم به ارگانوئیدها از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) برای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29361890
تشکیل بوته های عصبی یک فرایند مورفوژنتیک حیاتی طی تکوین عصبی است و به موجب آن، سلول های بنیادی عصبی در نیچ های بوته ای محصور می شوند تا تکثیر و تمایز را متعادل نگه دارند. این که بوته های عصبی چگونه شکل می گیرند و یک ریز محیط تنظیمی را ایجاد می کنند هنوز نشان داده نشده است. ما سیستم بوته های عصبی مبت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29361526
لوکودیستروفی ها(LD) اختلالات ارثی مخربی هستند که منجر به تخریب عصبی سریع و مرگ زودرس می شوند. پیوند سلول های بنیادی خون ساز(HSCT) می تواند پیشرفت بیماری را برای لوکودیستروفی های منتخب متوقف کند. خون بند ناف یک منبع شایع اهدای سلول برای پیوند به این بیماران است، زیرا سریعا در دسترس بوده و می تواند بد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29344584
بیماری پارکینسون(PD) یک بیماری تخریب کننده عصبی شایع است که بوسیله از دست دادن نورون های دوپامینرژیک(DA) مشخص می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی با توجه به ظرفیت مهاجرتی شان به جایگاه های نورن های دوپامینرژیک بیمار در مغز بیمار پارکینسونی، پتانسیل تمایز یافتن به نورون های دوپامینرژیک برای جایگزینی نور...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29372743
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان یک ایمنی درمانی سلولی امیدوار قابل ملاحظه ای را در درمان شماری از اختلالات اتوایمن و التهابی نشان می دهند. با این حال، مکانیسم های فیزیولوژیک و درمانی دقیقی که به موجب آن ها سلول های بنیادی مزانشیمی تعدیل ایمنی را میانجی می کنند، مشخص نیست. سلول های بنیادی پال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29370720
اهداف: سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون انسانی(hWMSCs)، سلول های تمایز نیافته ای هستند که معمولا در طب بازساختی استفاده می شوند. هدف این مطالعه تکوین ابزار معقولی برای ردیابی hWMSCs برای زمانی بود که به عنوان درمان در اختلالات سوختگی استفاده می شوند و رویکرد درمانی مبتنی بر سلول را بهینه سازی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29372039
استئوپورز یک بیماری اسکلتی پیش رونده است که با کاهش توده استخوان و ریز ساختار استخوانی تخریب شده مشخص می شود و منجر به شکنندگی افزایش یافته سلول و خطر شکستگی استخوان می شود. استئوپورز معمولا وابسته به سن است و تبدیل به یک بیماری مهم در جهان شده است. کشف مکانیسم های مولکولی دخیل در استئوپورز و تکوین ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29370110
تعدیل ایمنی در رابطه جنینی-مادری برای این که تضمین کند آلوگرافت جنینی رد نمی شود، حیاتی است. در مطالعه حاضر، تمرکز روی توصیف عملکردهای پایه جمعیت های لنفوسیتی است و این که چگونه ممکن است آن ها در تنظیم ایمنی جنینی-مادری شرکت کنند و هم چنین تعیین این که چه مقدار و چه عملکردهای تاثیر گذاری از این سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29348758
پیوند سلول های خون ساز یک رویکرد بالقوه نجات بخش برای بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی است که به شیمی درمانی های معمول و / یا پرتودرمانی است. پیوند خون بند ناف(CB)، به عنوان منبع سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز(HSPC)، با توجه به مطابقت و در دسترس بذیری بالا برای پیوند، مزیت های متعددی بر پیوند مغز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29359983
تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سایر سلول های سوماتیک، امیدواری های زیادی را برای درمان های پیوندی ایجاد کرده است. با این حال، این سلول ها به دلیل بازبرنامه ریزی و ظرفیت تمایزی پایین در کنار خطر جهش زایی و تشکیل تومور، نمی توانند برای کاربردهای بالینی استفاده شوند. در مقایسه با iPSCها،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29343174
صفحه 9 از 60ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان