(آرشیو سال 1396)
مزیت سلول های بنیادی مشتق از چربی(AdSCs) بر سلول های بنیادی مغز استخوان(BMSCs)، مانند در دسترس بودن به عنوان یک زباله پزشکی و ناراحتی کمتر در زمان استخراج، آن ها را جایگزین مناسبی برای BMSCs ها در مهندسی بافت ساخته است. سلول های بنیادی مشتق از چربی گرفته شده از پد چربی باکال یا چربی گونه ای(BFP)، به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29387089
مولتیپل اسکلروزیس(MS) شایع ترین و پیشرونده ترین بیماری اتوایمن است که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد و در حال حاضر، دارویی برای درمان آن در دسترس نیست. سلول درمانی توجه قابل ملاحظه ای را در درمان MS به خود جلب کرده است. اخیرا، ما اثرات سرکوب کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29387088
سلول های استرومایی مغز استخوان(BMSCs) به عنوان جمعیت هتروژنی از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) گزارش شده اند. اخیرا، ما استراتژی ساده ای را برای غنی سازی سلول های بنیادی مزانشیمی با ظرفیت تمایز به استئوبلاست ها، کندروسیت ها و آدیپوسیت ها ایجاد کرده ایم. در پیوند، کسر غنی شده پیش سازها می تواند استخو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29345353
اهداف: در حال حاضر، اغلب اندام های مجاری هوایی مصنوعی هنوز نیازمند داربست هستند، با این حال، چنین داربست هایی چندین محدودیت را نشان می دهند. از سوی دیگر، استفاده از نای مصنوعی اتولوگ بدون مواد خارجی و سرکوب کننده های ایمنی ممکن است این چالش ها را حل کند و یک ابزار ترجیحی را ایجاد کند. منطق این مط...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29346562
نتایج بدست آمده از مطالعات بالینی تکمیل شده یا در دست انجام نشان دهنده پتانسیل درمانی بالای درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی در درمان اختلالات مخرب، اتوایمن و ژنتیکی است. با این حال، کاربرد بالینی سلول های بنیادی نگرانی های اخلاقی و ایمنی بی شماری را زیاد کرده است. در این مطالعه مروری، ما نگاه اجم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29333086
به نظر می رسد که استفاده از پر کردن زیست مواد با مواد زیست سازگار کوپل شده با ایمپلنت استخوان های بزرگ مهندسی بافت شده، با سلول های استرومایی مزانشیمی مغز استخوان انسانی، رویکردی امیدوار کننده برای درمان نقص های استخوانی با اندازه بزرگ باشد. با این حال، کشت کردن سلول ها در رو یا داخل داربست های متخل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29386882
هدف: ارزیابی توانایی محلول غشای پلاسمایی غنی از فیبرین(FRP) برای القای تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی انسانی(ASCs) به کندروسیت ها روش: غشای پلاسمایی غنی از فیبرین بوسیله سانتریفیوژ کردن خون محیطی مشتق از دو اهدا کننده سالم بدست آمد، برید شده و در ظروف کشت برای 48 ساعت نگهداری ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29367906
روش کشت سلول سه بعدی(3D) یک محیط فیزیولوژیک را ارائه می کند که مشابه با شرایط in vivo‌ است. روش کشت اسفروئید، یک رویکرد کشت سلول سه بعدی است که مجتمع شدن و برهمکنش های سلول ها با سایر سلول های مجاور را برای ایجاد یک ریز محیط آزمایشگاهی تسهیل می کند. در این مطالعه، ریز ذره های ژلاتین(GMPs) به درون اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29369781
به دلیل فقدان اندام های بالقوه، پیوند هپاتوسلولار به عنوان درمانی برای بیماری های کبدی پیشرفته محسوب می شود. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک تولید شده اند و قادر به تمایز به هپاتوسیت ها هستند. مطالعه حاضر در صدد است که بررسی مکانیسم های دخیل در تمایز iPSCها به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29328449
مکانیسم های مولکولی تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BMSCs) به طور کامل نشان داده نشده است. میکروRNAها(miRs) نقش حیاتی را در فرایند تنظیم تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) بازی می کنند. مطالعه حاضر درصدد بررسی نقش MicroRNA-23a-5p در تمایز استخوانی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29344643
بیماری هانتینگتون(HD) یک بیماری مخرب عصبی جنینی است که بوسیله تکثیر تکرارهای CAG در ژن هانتینگتین(HTT) ایجاد می شود. نه مکانیسم های بیماری زایی آن و نه عملکردهای طبیعی HTT به خوبی شناخته نشده است. برای مدل سازی بیماری هانتینگتون در انسان ها، ما مجموعه ای از آلل های ژنتیکی رده های سلول های بنیادی جنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29378824
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های چند توان بالغی هستند که به دلیل توانایی شان در خانه گزینی در بافت های آسیب و تمایز به سلول های تخصص یافته، سلول هایی قابل توجه در زمینه طب بازساختی هستند. نشان داده شده است که مکانیسم غالب سلول های بنیادی مزانشیمی در ترمیم بافت ممکن است مربوط به فعالیت پاراکر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29377241
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) پتانسیل بسیار زیادی به عنوان ابزاری برای تولید سلول ها برای مهندسی بافت و طب بازساختی دارند. از گزارش اولیه iPSCها در سال 2006،روش های بسیار مختلفی به منظور تقویت ایمنی و کارایی این تکنولوژی ایجاد شده است. مطالعات اخیر نشان می دهد که سیگنال های خارج سلولی می توان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29327674
القای غیر ژنتیکی سلول های سوماتیک به سلول های شبه بنیادی ستیغ عصبی(NCSCs) برای درمان های بالقوه مبتنی بر سلول برای بازسازی عصب محیطی بعد از تروما امیدوار کننده هستند. در این جا، ما گزارش کردیم که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از لثه انسانی(GMSCs) می توانند به طور تکرار شدنی و آسانی از طریق رویکردهای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29372546
القای غیر ژنتیکی سلول های سوماتیک به سلول های شبه بنیادی ستیغ عصبی(NCSCs) برای درمان های بالقوه مبتنی بر سلول برای بازسازی عصب محیطی بعد از تروما امیدوار کننده هستند. در این جا، ما گزارش کردیم که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از لثه انسانی(GMSCs) می توانند به طور تکرار شدنی و آسانی از طریق رویکردهای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29372546
صفحه 11 از 60ابتدا   قبلی   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان