(آرشیو سال 1396)
یک چالش عمده کاربردی در زمینه رگزایی درمانی و طب بازساختی نیاز به تولید ریز عروق دارای عملکرد است. هدف این مطالعه ارزیابی این امر بود که آیا منبع سلول های اندوتلیالی اتولوگ بالقوه(EC) مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSC-ECs) می توانند یک ریز عروق قوی و بادوام مشابه با آن هایی که پیش از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29422650
پیشینه: استعداد ژنتیکی و تغییرات اپی ژنتیکی هر دو در بیماری های مخرب عصبی شایع مانند بیماری پارکینسون(PD) نقش دارند. از آن جایی که بازبرنامه ریزی سلولی و تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) خودشان با بازآرایی اپی ژنتیکی زیادی همراه هستند، مشخص نیست که نورون های مشتق از iPSCها تا چه حد خودش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29422978
پتانسیل درمانی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) در درمان فیبروز کبدی، غالبا بر مبنای ویژگی های سرکوب کنندگی ایمنی آن ها و توانایی آن ها در ترشح فاکتورهای تغذیه ای مختلف است. این پتانسیل در مطالعات بالینی و پیش درمانگاهی بررسی شده است. اگر چه مکانیسم های درمانی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی هنوز به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29425678
هدف: آتروفی ادراری تناسلی یک فرایند مخرب است که ممکن است طی یائسگی رخ می دهد و منجر به اختلالات ناتوان کننده و علایم دردناک شود. استروژن درمانی شروع آتروفی را آهسته می کند، اما نیازمند درمان های رایج برای حفظ اثر آن است. برای جلوگیری از تحریکات مخرب همراه با یائسگی، بیماران ممکن است از رویکردهای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29424920
پیام رسانی Wnt در سلول های بنیادی نقش حیاتی را در تکوین، فیزیولوژی بالغ طبیعی و بیماری بازی می کند. در این مطالعه، ما روی نقش مسیر پیام رسانی Wnt در زیست شناسی سلول های بنیادی سوماتیک و نقش حیاتی آن در هموستازی بافت های طبیعی و سرطان فوکوس کردیم. پیام رسانی Wnt هم می تواند پتانسیل را حفظ کند و هم ای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29389517
در حال حاضر، درمان معالجه کننده ای برای ناشنوایی ژنتیکی وجود ندارد. پیش از این ما گزارش کرده ایم که انتقال ژن ترانس یوترین نوع وحشی ژن های CONNEXIN30(CX30) به درون اوتوسیت ها در موش هایی که CX30 شان حذف شده است می تواند شنوایی را احیا کند. سلول درمانی ممکن است گزینه درمانی دیگری باشد، اگرچه هنوز مشخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29386634
نشان داده شده است که سلول های استرومایی مشتق از چربی(ASCs) جمعیت سلولی بازسازی کننده با استفاده های بالقوه برای بازسازی استخوان و غضروف هستند. با این حال، بیان بیومارکر و ناهمگونی جمعیت به طور سرتاسری مشاهده نمی شود. با آنالیز بیان بیومارکرها، ما درصدد بودیم که ترکیب جمعیت سلول های استرومایی مشتق از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29388858
سرکوب کننده توموری PTEN در تنظیم تکثیر سلولی، تعیین رده ای، تحرک، چسبندگی و آپوپتوز دخیل است. نشان داده شده است که از دست رفتن PTEN در سلول های بنیادی مزانشیمی استخوان(BMSCs) عملکردشان در ترمیم بافت را تغییر می دهد. تا کنون، سیستم CRISPR/Cas9 نهایت سادگی و انعطاف پذیری را نشان داده است. با استفاده ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29387984
فاکتورهای رشد شبه انسولینی(IGFs)، اجزای کلیدی نیچ سلول های بنیادی هستند، به نحوی که آن ها تکثیر و تمایز سلول های بنیادی به رده های مختلف از جمله عضلات اسکلتی را تنظیم می کنند. پیش از این ما گزارش کرده ایم که فاکتور رشد شبه انسولین متصل شونده به پروتئین 6(IGFBP-6)، که تمایل بالایی برای IGF-2 دارد و ف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29387091
تغییرات مزمن بدنبال پرتو درمانی شامل تغییرات درسلول های بنیادی موجود در بافت و ساختار عروقی است که می تواند منجر به بهبودی مختل شده زخم شود. در این مطالعه، داربست های جدید پپتید نوترکیب کلاژن انسانی(rhCP) به عنوان یک زیست ماده ناقل برای درمان بازسازی کننده سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول های بنیا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29377539
پیشینه: سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MSCs) شایع ترین نوع سلول های بنیادی هستند که در بازسازی بافت اسکلتی استفاده می شوند. این سلول ها دارای ویژگی های چند توانی، رگزایی، پاراکرینی، ضد فیبروزی و ایمونولوژیک هستند. آن ها به راحتی در دسترس بوده و به آسانی جداسازی می شوند و کاربردهای درمانی فر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29380704
اخیرا ارگانوئیدها به طور گسترده ای در مدل های آزمایشگاهی بسیاری از بافت ها و اندام ها استفاده می شوند. این نوع ساختارها که از روده های جنینی یا بالغ پستانداران منشا گرفته اند، مینی روده(mini guts) نامیده می شوند. آن ها زمانی که کریپت های روده ای یا سلول های بنیادی را در داربست های تهیه شده از پروتئی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29372467
هدف: بررسی اثر کورکومین روی تکثیر سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی طناب نخاعی(SC-NSPCs) و نتایج عملکردی آن ها در مدل رتی آسیب نخاعی(SCI) روش ها: 60 رت نربالغ نژاد Sprague-Dawley به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند( گروه کنترل شم؛ گروه تیمار شده با کورکومین بعد از آسیب نخاعی؛ گروه تیمار شده با ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29354231
هدف: بررسی اثر کورکومین روی تکثیر سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی طناب نخاعی(SC-NSPCs) و نتایج عملکردی آن ها در مدل رتی آسیب نخاعی(SCI) روش ها: 60 رت نربالغ نژاد Sprague-Dawley به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند( گروه کنترل شم؛ گروه تیمار شده با کورکومین بعد از آسیب نخاعی؛ گروه تیمار شده با ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29354231
پیشینه: ما پیش از گزارش کرده ایم که ریکاوری عملکردی رت های آسیب نخاعی شده، می تواند بعد از پیوند حاد سلول های بنیادی عصبی در ناحیه دیستال(دورتر) جایگاه آسیب رخ دهد. در این جا هدف بررسی اثر زمان بندی استفاده از سلول های بنیادی عصبی انسانی(hNSC) در ناحیه ای دیستال جایگاه آسیب نخاعی روی نتایج عملک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29354733
صفحه 8 از 60ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان