(آرشیو سال 1396)
به عنوان یک تنظیم کننده استخوان زایی، گزارش شده است که microRNA-218 استخوان زایی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) را افزایش می دهند. با این حال، اثر استخوان زایی درون تنی microRNA-218 ناشناخته باقی مانده است. در این مطالعه، ثابت شد که microRNA-218 تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی را بوسیله تحری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29523928
زخم های پوستی ناشی از اشعه می توانند از حوادث هسته ای یا واکنش به پرتودرمانی تومور ایجاد شوند و قابل درمان نیز نیستند. سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(hUC-MSCs) به عنوان ابزار درمانی بالقوه ای برای بازسازی بافت در نظر گرفته شده اند. با این حال، مکانیسم های دخیل هنوز به خوبی شناخته نشده اند. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29524881
هدف اولیه این مطالعه ساخت یک داربست کامپوزیت ژلاتین- کیتوسان- نانو –TCPβ یا GCT برای بهبود رفتارهای مکانیکی کلی و زیست سازگاری درون تنی با نرخ تخریب قابل پیش بینی بود. پودر بتا تری کلسیم فسفات(–TCPβ) در طیف اندازه بین 70 تا 100 نانومتری با استفاده از مسیر رسوب آبی در یک نسبت ثابت کلسیم/ف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29525100
پیشینه: سلول های استرومایی مشتق از خون قاعدگی انسانی(MenSCs) بسیار تکثیر شونده هستند و ظرفیت تمایزی متعددی را نشان می دهند. بی خطر بودن و غیر تهاجمی بودن،MenSCها را منبع سلولی جدیدی برای کاربردهای طب بازساختی معرفی می کند. پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) حاوی فاکتورهای رشد فراوانی است که برای بهبودی ز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29482651
ما رفتار چسبندگی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) در خون، که ممکن است روی سرنوشت آن ها بعد از تزریق به عنوان درمان اثر بگذارد، بررسی کردیم. سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف(UCMSC) یا مغز استخوان(BMMSC) به طور موثری از جریان به پروتئین های ماتریکس، کلاژن یا فیبرونکتین چسبیدند اما به سلکتین های اندوتلیال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29488279
سلول های تنظیمی، مجموعه خاصی از سلول های T، نقش کلیدی در تعدیل پاسخ های ایمنی خاص آنتی ژن در شرایط درون تنی دارند. سلول های T تنظیمی نوع یک(Tr1) القا شدنی بوسیله بیان همزمان CD49b و LAG-3 و توانایی در ترشح اینترلوکین 10، TGF-β و گرانزیم B(Gz) در غیاب اینترلوکین های 4 و 17 مشخص می شود. مکانیسم های اص...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29497421
برخلاف پیشرفت ها در تکثیر آزمایشگاهی سلول های بنیادی/پیش ساز خون ساز مشتق از خون بند ناف(CB-HSPC)، به دلیل عدم توانایی بدست آوردن این سلول ها از یک واحد خون بند ناف که تعداد کافی سلول برای درمان بیماران پیر یا بالغ را فراهم نمی کند، چالش ها هنوز باقی مانده است. ما و سایر نشان داده ایم که CB-HSPCها م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29473346
هدف: سلول های استرومایی مزانشیمی انسانی(MSCs) ممکن است به بازسازی آسیب بافتی ناشی از پرتو های یونیزه کننده(IR) کمک کنند. آن ها می توانند از بافت های مختلف و برای اهداف بالینی جداسازی شوند، با این حال نقش منبع بافتی روی پاسخ پرتوتابی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی ناشناخته مانده است. مواد و ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29452769
پتانسیل تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف(UCB-MSCs) به آدیپوسیت های قهوه ای و سفید در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) به منظور شناسایی پتانسیل آن ها برای سلول درمانی در آینده مورد بررسی قرار گرفت. سلول های بنیادی مزانشیمی از ده نمونه خون بند ناف و 6 مور...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29453764
پیش از این گزارش شده بود که اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(huMSC-exosomes) اثرات حفاظت کنندگی قلبی را روی مدل های انفارکته میوکاردی حاد رتی(AMI) و مدل های آسیب هیپوکسی کاردیومیوسیت در آزمایشگاه نشان می دهند، با این حال شناسایی مکانیسم دقیق دخیل در این فرایند نیازمند بررس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29484378
اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(hUC-MSCs) روی تکثیر سلول های اقماری کبدی(HSCs) تا حد زیادی ناشناخته است. هدف این مطالعه کشف مکانیسم عمل hUC-MSCها روی تکثیر سلول های اقماری کبدی در آزمایشگاه بود. سیستم هم کشتی دو سلولی بالا و پایین، بین hUC-MSCها و سلول های اقماری کبدی در گروه آزمایشی ایج...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29484382
سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) منبع سلولی ایده آلی برای جایگزین کردن سلول ها با صورت اتولوگ هستند. با این حال، برای بیماران مبتلا به بیماری های مندلی، احتمالا تصحیح ژنتیکی موتاسیون های بیمای زای اولیه، قبل از تمایز و پیوند سلولی مورد نیاز است. ظهور سیستم CRISPR-Cas9 انقلابی در ویرایش ژ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29512106
انواع مختلف سلول ها می توانند بوسیله بیان نابجای Oct4(Pou5f1)، Klf4، Sox3 و Myc به سلول های بنیادی پرتوان بازبرنامه ریزی شوند. بسیاری از این سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) حافظه شان را از نظر متیلاسیون DNA و مدیفیکاسیون هیستونی( حافظه اپی ژنتیک) مربوط به منشا سلولی حفظ می کنند و این ممکن است ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29514090
ریکاوری عملکردی بودن فیزیولوژیک، که معمولا در تجمعات سلولی سه بعدی(3D) مقلد بافت(ارگانوئیدها، اسفروئیدها، آسینی ها و ...) مشاهده می شود، در سلول های با منشاهای مختلف( بافت های اولیه، سلول های بنیادی جنینی(ESCs)، سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) و رده های سلولی نامیرا) مشاهده شده است. این قطبیت و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29518979
ظهور سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) فرصت پیش بینی نشده ای را برای مدل سازی بیماری های انسانی فراهم کرده است. ثابت شده است که سلول های تمایز یافته مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی در تک لایه های دو بعدی(2D) ابزاری نسبتا ساده برای کشف آسیب شناسی بیماری و مکانیسم های دخیل در آن ها است...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29519889
صفحه 2 از 60ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان