سیدهادی موسوی

سید هادی موسوی

باکتری های پوشیده شده با نانو ذرات می توانند واکسن سرطان را انتقال دهند
دانشمندان نشان دادند که باکتری های پوشیده شده با نانو ذرات می تواند بطور مؤثری واکسن DNA خوراکی را انتقال دهد که سیستم ایمنی بدن فرد را جهت تخریب سلول های سرطانی تحریک می کند
دوشنبه، 07 اردیبهشت 1394 - 10:00
ناشتا بودن شبانه می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را در زنان کاهش دهد
کاهش در میزان زمان سپری شده در غذا خوردن و افزایش ناشتا بودن شبانه سطح گلوکز را کاهش می دهد و ممکن است از خطر سرطان پستان در زنان بکاهد.
یکشنبه، 06 اردیبهشت 1394 - 09:49
کلیدواژه
کلیدواژه